Widokówka jemiołowskiego kościoła wykonana przed wojną z widokiem wnętrza.
Cezary Mucha, 2018 Oct 02, 20:58

Materiał zdjęciowy został pozyskany od Pani która mieszkała przed wojną w Jemiołowie. 

Miłego oglądania.


Copyright ©2007-2008 jemiolow.net | All Rights Reserved
Hosting J@chhu
Valid XHTML 1.0 Strict