Nowe wyposażenie świetlicy.
Cezary Mucha, 2013 Jan 30, 19:59

 W ramach małego projektu unijnego udało się pozyskać fundusze na wyposażenie naszej świetlicy wiejskiej w Jemiołowie. Stowarzyszenie „Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania” z którego będą pochodziły środki w ramach tzw. Małych Projektów,  po posiedzeniu rady w dniu 12 lutego 2010 r. gdzie podlegały te projekty ocenie, według liczby uzyskanych punktów ogłosiły że Tytuł   projektu "Jemiołów wieś cała dla ducha i ciała" został przyjęty do realizacji.

Poniżej fotki nowego wyposażenia naszej świetlicy. Wygląda bardzo imponująco.


Copyright ©2007-2008 jemiolow.net | All Rights Reserved
Hosting J@chhu
Valid XHTML 1.0 Strict