Niedziela Palmowa.
Cezary Mucha, 2018 Mar 28, 11:34

Niedziela palmowa w Jemiołowie. Część palm świątecznych została wykonana w czasie warsztatów które odbyły się w jemiołowskiej świetlicy przez nasze Panie             z ,, Klubu Kobiet".

Palm w tym roku było wyjątkowo dużo. 


Copyright ©2007-2008 jemiolow.net | All Rights Reserved
Hosting J@chhu
Valid XHTML 1.0 Strict