Nagroda za wzorcową współpracę zagraniczną
Cezary Mucha, 2009 Feb 26, 18:14

Nagroda 1000 Euro za wzorcową współpracę zagraniczną z funduszu Robert Borsig Stiftung w Stuttgarcie.

Współpraca pomiędzy miejscowościami wiejskimi Banzendorf i Jemiołów od 5 lat koordynowana przez Wydział Promocji f Rozwoju Powiatu Śwtebodzińskiego otrzymała nagrodę pieniężną w Stuttgarcie (Niemcy). Spośród 180 różnych przykładów Niemcy wybrali ją jako modelową i najlepszą ze zgłoszonych do oceny. Po odbiór nagrody do Stuttgartu wraz z naszymi partnerami w dniu 19 maja 2006 r. na uroczystość wręczenia pojedzie przedstawicel Starostwa Powiatowego. Przypomnijmy, przed 5 laty w wyniku realizacji umowy pomiędzy powiatami rozszerzono współpracę o miejscowości wiejskie. W wyniku tego porozumienia 2 września 2001 roku doszło do uroczystego podpisania umowy partnerskiej pomiędzy sołtysem Stanisławem Muchą z Jemtołowa a Peterem Wilbersem z Banzendorf. Potem nastąpiła cała lawina spotkań, udział w Zawodach Drwali, Regatach, Balu Starosty, występ chóru z Banzendorf w Świebodzinie. Współpracują straże pożarne obu miejscowości, a nawet koła gospodyń wiejskich. W ubiegłym roku pozyskano fundusze Umr Europejskiej i zorganizowano wspólny pobyt młodzieży z Polski, Francji i Niemiec w Rheinsberg niedaleko Neuruppin. Wymiana młodzieży będzie w tym roku kontynuowana, a otrzymana nagroda pieniężna zasili wspólną pulę środków na organizację pobytu Jemiołowian we Francji. 21 maja br. Sołtys zaplanował uroczystości związane z obchodami 5-lecia współpracy. Środki finansowe na przeprowadzenie obchodów partnerzy niemieccy przywiozą już 1 kwietnia a organizacją zajmie się strona polska. Przedruk z gazety


Copyright ©2007-2008 jemiolow.net | All Rights Reserved
Hosting J@chhu
Valid XHTML 1.0 Strict