Boże ciało w Jemiołowie 2016r.
Cezary Mucha, 2016 May 26, 21:11

Dzień strażaka 2016.
Cezary Mucha, 2016 May 26, 18:02

Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2016
Cezary Mucha, 2016 May 22, 21:07

Wieś Jemiołów bierze udział w konkursie ,,Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2016".

Z ostatniej chwili. Nasza wieś została zakwalifikowana do drugiego etapu konkursu. Jesteśmy w czołowej dziesiątce w województwie. W czwartek 19.05.2016r. odwiedziła nas komisja oceniająca naszą wieś. Rozstrzygnięcie konkursu w połowie czerwca.

Poniżej szczegóły konkursu. Powodzenia !!!

 

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs: „Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2016”, który został objęty honorowym patronatem Elżbiety Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego. W konkursie mogą uczestniczyć sołectwa z terenu woj. lubuskiego.

Celem  konkursu jest:

Podniesienie atrakcyjności wsi i poprawa jakości życia jej mieszkańców  poprzez:

  • aktywizację i integrację wspólnot wiejskich ,
  • wzmacnianie tożsamości lokalnej – ochronę dziedzictwa kulturowego wsi,
  • dbałość o estetykę i zachowanie  krajobrazu wiejskiego oraz  ładu przestrzennego i architektonicznego wsi,
  • realizację przedsięwzięć kształtujących warunki życia mieszkańców.

Konkurs ma inspirować mieszkańców wsi województwa lubuskiego i upowszechniać najlepsze wzorce działania poszczególnych sołectw

 Organizatorzy konkursu:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

  • Lubuskie Stowarzyszenie Sołtysów

 Instytucje wspierające

  •  Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku
  • Lubuska Izba Rolnicza

Regulamin poniżej.

http://prow.lubuskie.pl/2016/04/01/najpiekniejsza-wies-lubuska-2016/

 


Totem, tipi i... blues. Indiańska Wioska w Jemiołowie
Cezary Mucha, 2016 May 19, 17:40

Alicja Kucharska
Indiańska Wioska w Jemiołowie działa już od około dwóch lat. Była odpowiedzią na nową pasję i zainteresowania Arkadiusza Goliwąsa zwykle kojarzonego ze środowiskiem muzycznym i muzyką bluesową.

- Moją inspiracją stał się polski Indianin – Stanisław Supłatowicz, Sat-okh (Długie Pióro – przyp. red.). Rozpocząłem poszukiwanie informacji o życiu Indian, o ich wierzeniach, tradycjach. To, co mnie urzekło, jako 52-letniego faceta, to wartości, które wyznają: dobroć, szczerość, prawdomówność, obcowanie z naturą i szacunek dla niej - opowiada Arek Goliwąs.

Wioska jest ciekawym miejscem, zwłaszcza dla dzieci, którym można przekazać indiańskie wzorce, głównie w formie zabawy. Jest indiański tor przeszkód, by każdy zdobył patent Indianina i mógł pełnoprawnie uczestniczyć w dalszych rytuałach. Są też takie atrakcje, jak strzelanie z łuku, narty indiańskie, wyścig jaszczurek, ognisko z szamanem oraz gra na bębnach.

http://www.gazetalubuska.pl/


Maluchowa majówka 2016.
Cezary Mucha, 2016 May 02, 21:43

Nowe boisko sportowe.
Cezary Mucha, 2016 Apr 25, 19:45

Pierwszy mecz na nowym boisku odbędzie się w niedzielę o godzinie 15:00. Serdecznie zapraszamy.


Artykułów: 83 na 14 stronach
5 6 7 8 9 10 11 12 13

Copyright ©2007-2008 jemiolow.net | All Rights Reserved
Hosting J@chhu
Valid XHTML 1.0 Strict