Zabawa karnawałowa.
Cezary Mucha, 2018 Feb 09, 10:24

Kolejny Bal Przebierańców już za nami!!! Byliście świetni, gratulujemy pomysłowości i kreatywności w doborze strojów! Dzięki za wspólną zabawę. Do zobaczenia na kolejnej zabawie z tego cyklu.


Disco pizza party.
Cezary Mucha, 2018 Jan 23, 20:07

DiscoPizzaParty za nami! Pyszna pizza (Damian jesteś mistrzem!), świetna zabawa i super karaoke (brawo dla odważnych). Dziękujemy wszystkim którzy zaangażowali się w organizację!


Dzień dziadka i babci.
Cezary Mucha, 2018 Jan 23, 19:46

Kilka zdjęć  dnia Babci i Dziadka w naszym klubie. Babciom i Dziadkom dziękujemy za przybycie, natomiast naszym Jemiołuszkom dziękujemy za część artystyczną. Serdecznie pozdrawiamy.


Gazetka JEMIOŁOWSKA
Cezary Mucha, 2018 Jan 19, 12:23

Tak prezentuje się nasza gazetka, którą wydaliśmy dla naszych mieszkańców. Chcemy aby ta noworoczna tradycja na stałe weszła w zakres naszych działań. To bardzo obrazowe podsumowanie minionego roku oraz przedstawienie planów na rok bieżący. 
Wielkie podziękowanie dla Urszula Marysiok za świetnie wykonaną pracę ;)


Jasełka
Cezary Mucha, 2018 Jan 15, 13:31

Nasze kochane Jemiołuszki stanęły na wysokości zadania. Piękne jasełka. Podziękowania dla wszystkich małych aktorów oraz dla wszystkich, którzy zaangażowali się w przygotowanie spektaklu ;).


1% na rzecz OSP Jemiołów.
Cezary Mucha, 2018 Jan 08, 14:58

Zapraszam do wpłat na rzecz OSP Jemiołów. Wpłaty z tamtego roku rozliczeniowego pomogły w inwestycjach i zakupach sprzętu na rzecz naszej jednostki. 

Zakupiono między innymi:

- umundurowanie dla DDP Jemiołów,

- armaturę wodną do ćwiczeń dla DDP Jemiołów,

- ubranie specialne dla strażaków OSP Jemiołów.

>>

Zakupiony sprzęt pomógł natomiast w ratowaniu życia i mienia . Patrz zakładka >>> OSP Jemiołów.  oraz  https://www.facebook.com/pg/OSP-KSRG-

Serdecznie dziękujemy za wpłaty.

 

DRUHNY I DRUHOWIE
ROZPOCZĘŁA SIĘ KAMPANIA 1%
TRWA OD 01.01.2018 R. DO 30.04.2018 R.
NA ROZLICZENIE SIĘ Z URZĘDEM SKARBOWYM
PAMIĘTAJ O SWOJEJ JEDNOSTCE
ZACHĘĆ PRZYJACIÓŁ I NAJBLIŻSZYCH,
WYPEŁNIAJĄC PIT WPISZ NR KRS 0000 116 212
ORAZ CEL SZCZEGÓŁOWY - NAZWĘ I ADRES OSP

Wystarczy, że rozliczając podatek od dochodów, które uzyskaliśmy w 2017 roku w zeznaniu podatkowym wpiszemy:

  1. we „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego numer KRS: 0000 116 212.
    UWAGA! Nie można pomylić się w numerze KRS, pomyłka oznacza nie złożenie wniosku.
  2. w części "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”, wpiszemy „Cel szczegółowy 1%".
    tj.- nazwę Ochotniczej Straży Pożarnej w skrócie OSP oraz jej dokładny adres włącznie z kodem pocztowym.
                          Czyli OSP Jemiołów, 66-220 poczta Łagów lubuski, Jemiołów 58.

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 45c. 1. – 7. Urząd Skarbowy przekaże w terminie od maja do lipca 2018 roku kwotę wskazaną we wniosku na rachunek bankowy Związku OSP RP.

Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy według siedziby Związku OSP RP przekaże we wrześniu 2018 roku zbiorczą informację o:

  1. danych identyfikacyjnych darczyńcy (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu,
  2. wysokości kwoty deklarowanej przez podatnika na rzecz Związku OSP RP,
  3. przeznaczeniu kwoty 1% podatku należnego przez Związek OSP RP na cel szczegółowy - jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym lub korekcie zeznania, wyraził zgodę na przekazanie danych wymienionych wyżej lub wskazał cel szczegółowy.

Związek OSP RP pozyskane środki w roku 2018 zgodnie z regulaminem „1% podatku na rzecz Związku OSP RP” przekaże Ochotniczym Strażom Pożarnym i innym jednostkom na cele statutowe zgodnie z wskazanym przez podatnika celem szczegółowym za pośrednictwem swoich Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP.

Jak wypełnić PIT ?

Przykładowy wzór części zeznania podatkowego dotyczącego wniosku o przekazanie 1%:

 

 

 


Artykułów: 145 na 25 stronach
5 6 7 8 9 10 11 12 13

Copyright ©2007-2008 jemiolow.net | All Rights Reserved
Hosting J@chhu
Valid XHTML 1.0 Strict