1% na rzecz OSP Jemiołów.
Cezary Mucha, 2018 Jan 08, 14:58

Zapraszam do wpłat na rzecz OSP Jemiołów. Wpłaty z tamtego roku rozliczeniowego pomogły w inwestycjach i zakupach sprzętu na rzecz naszej jednostki. 

Zakupiono między innymi:

- umundurowanie dla DDP Jemiołów,

- armaturę wodną do ćwiczeń dla DDP Jemiołów,

- ubranie specialne dla strażaków OSP Jemiołów.

>>

Zakupiony sprzęt pomógł natomiast w ratowaniu życia i mienia . Patrz zakładka >>> OSP Jemiołów.  oraz  https://www.facebook.com/pg/OSP-KSRG-

Serdecznie dziękujemy za wpłaty.

 

DRUHNY I DRUHOWIE
ROZPOCZĘŁA SIĘ KAMPANIA 1%
TRWA OD 01.01.2018 R. DO 30.04.2018 R.
NA ROZLICZENIE SIĘ Z URZĘDEM SKARBOWYM
PAMIĘTAJ O SWOJEJ JEDNOSTCE
ZACHĘĆ PRZYJACIÓŁ I NAJBLIŻSZYCH,
WYPEŁNIAJĄC PIT WPISZ NR KRS 0000 116 212
ORAZ CEL SZCZEGÓŁOWY - NAZWĘ I ADRES OSP

Wystarczy, że rozliczając podatek od dochodów, które uzyskaliśmy w 2017 roku w zeznaniu podatkowym wpiszemy:

  1. we „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego numer KRS: 0000 116 212.
    UWAGA! Nie można pomylić się w numerze KRS, pomyłka oznacza nie złożenie wniosku.
  2. w części "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”, wpiszemy „Cel szczegółowy 1%".
    tj.- nazwę Ochotniczej Straży Pożarnej w skrócie OSP oraz jej dokładny adres włącznie z kodem pocztowym.
                          Czyli OSP Jemiołów, 66-220 poczta Łagów lubuski, Jemiołów 58.

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 45c. 1. – 7. Urząd Skarbowy przekaże w terminie od maja do lipca 2018 roku kwotę wskazaną we wniosku na rachunek bankowy Związku OSP RP.

Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy według siedziby Związku OSP RP przekaże we wrześniu 2018 roku zbiorczą informację o:

  1. danych identyfikacyjnych darczyńcy (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu,
  2. wysokości kwoty deklarowanej przez podatnika na rzecz Związku OSP RP,
  3. przeznaczeniu kwoty 1% podatku należnego przez Związek OSP RP na cel szczegółowy - jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym lub korekcie zeznania, wyraził zgodę na przekazanie danych wymienionych wyżej lub wskazał cel szczegółowy.

Związek OSP RP pozyskane środki w roku 2018 zgodnie z regulaminem „1% podatku na rzecz Związku OSP RP” przekaże Ochotniczym Strażom Pożarnym i innym jednostkom na cele statutowe zgodnie z wskazanym przez podatnika celem szczegółowym za pośrednictwem swoich Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP.

Jak wypełnić PIT ?

Przykładowy wzór części zeznania podatkowego dotyczącego wniosku o przekazanie 1%:

 

 

 


Jemiołów na FB
Cezary Mucha, 2018 Jan 03, 19:19

Sylwester w Jemiołowie.
Cezary Mucha, 2018 Jan 01, 20:32

Takk właśnie wyglądały nasze przygotowania do co rocznej imprezy. Miłego oglądania. Gratulacje dla organizatorów.


Boże Narodzenie 2017.
Cezary Mucha, 2017 Dec 25, 19:29

W tych Świętach Bożego narodzenia chciałbym złożyć wszystkim mieszkańcom Jemiołowa dużo zdrowia, pogody ducha na każdy dzień roku i dużo miłości na każdym kroku.

                                      Administrator.


Tymczasem w Jemiołowie.
Cezary Mucha, 2017 Dec 22, 21:37

Kalendarz na 2018 rok.
Cezary Mucha, 2017 Dec 14, 18:21

Tak oto prezentuje się nasz kalendarz na 2018 rok. Tradycyjnie już w najbliższy weekend odwiedzimy Państwa w waszych domach aby przekazać nowe kalendarze wraz z życzeniami świateczno-noworocznymi.
Z góry dziękujemy za Państwa ofiarność. Serdeczne podziękowania dla wszystkich firm oraz dla osób prywatnych, którzy już wsparli nasze działanie. Dziękujemy!
P.S. Strazackie Gadzety serdecznie dziękujemy za kilkuletnią współpracę w produkcji kalendarzy i profesjonalną obsługę. Polecamy wszystkim!

https://www.facebook.com/OSP-KSRG


Artykułów: 140 na 24 stronach
5 6 7 8 9 10 11 12 13

Copyright ©2007-2008 jemiolow.net | All Rights Reserved
Hosting J@chhu
Valid XHTML 1.0 Strict