1% na rzecz OSP Jemiołów.
Cezary Mucha, 2017 Jan 07, 20:40

Zapraszam do wpłat na rzecz OSP Jemiołów. Wpłaty z tamtego roku rozliczeniowego pomogły w inwestycjach i zakupach sprzętu na rzecz naszej jednostki. 

Zakupiono między innymi:

- pilarkę ratowniczą ze specialnym łańcuchem,

- kilka kompletów umundurowania,

- poduszki pneumatyczne do podnoszenia,


Zakupiony sprzęt pomógł natomiast w ratowaniu życia i mienia . Patrz zakładka >>> OSP Jemiołów. Serdecznie dziękujemy za wpłaty.

 

DRUHNY I DRUHOWIE
ROZPOCZĘŁA SIĘ KAMPANIA 1%
TRWA OD 01.01.2016 R. DO 30.04.2016 R.
NA ROZLICZENIE SIĘ Z URZĘDEM SKARBOWYM
PAMIĘTAJ O SWOJEJ JEDNOSTCE
ZACHĘĆ PRZYJACIÓŁ I NAJBLIŻSZYCH,
WYPEŁNIAJĄC PIT WPISZ NR KRS 0000 116 212
ORAZ CEL SZCZEGÓŁOWY - NAZWĘ I ADRES OSP

Wystarczy, że rozliczając podatek od dochodów, które uzyskaliśmy w 2013 roku w zeznaniu podatkowym wpiszemy:

  1. we „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego numer KRS: 0000 116 212.
    UWAGA! Nie można pomylić się w numerze KRS, pomyłka oznacza nie złożenie wniosku.
  2. w części "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”, wpiszemy „Cel szczegółowy 1%".
    tj.- nazwę Ochotniczej Straży Pożarnej w skrócie OSP oraz jej dokładny adres włącznie z kodem pocztowym.
                          Czyli OSP Jemiołów, 66-220 poczta Łagów lubuski, Jemiołów 58.

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 45c. 1. – 7. Urząd Skarbowy przekaże w terminie od maja do lipca 2014 roku kwotę wskazaną we wniosku na rachunek bankowy Związku OSP RP.

Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy według siedziby Związku OSP RP przekaże we wrześniu 2015 roku zbiorczą informację o:

  1. danych identyfikacyjnych darczyńcy (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu,
  2. wysokości kwoty deklarowanej przez podatnika na rzecz Związku OSP RP,
  3. przeznaczeniu kwoty 1% podatku należnego przez Związek OSP RP na cel szczegółowy - jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym lub korekcie zeznania, wyraził zgodę na przekazanie danych wymienionych wyżej lub wskazał cel szczegółowy.

Związek OSP RP pozyskane środki w roku 2014 – 2015 zgodnie z regulaminem „1% podatku na rzecz Związku OSP RP” przekaże Ochotniczym Strażom Pożarnym i innym jednostkom na cele statutowe zgodnie z wskazanym przez podatnika celem szczegółowym za pośrednictwem swoich Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP.

Jak wypełnić PIT ?

Przykładowy wzór części zeznania podatkowego dotyczącego wniosku o przekazanie 1%:

 

   

   

 

 

 


Rower Pana Mirosława.
Cezary Mucha, 2017 Jan 07, 20:28

Mały Film

Przygotowania do dożynek 2017 w Jemiołowie część pierwsza. Dzieło Pana Mirosława 😊. Rower zostanie niebawem wypiaskowany, pomalowany. CDN ..


Boże Narodzenie.
Cezary Mucha, 2016 Dec 26, 10:01

Mieszkańcom Jemiołowa, i tym którzy kiedyś spędzili najpiękniejsze lata ze swojego życia w Jemiołowie  oraz osobą które odwiedzają naszą stronę internetową życzę wszystkiego najlepszego w tych radosnych świętach Bożego Narodzenia.

 

Mały film ze świąt w Jemiołowie


Dożynki 2016 część II.
Cezary Mucha, 2016 Nov 07, 21:17

Szkoła w Jemiołowie i wspominki.
Cezary Mucha, 2016 Oct 20, 20:43

dożynki 2016.
Cezary Mucha, 2016 Oct 15, 19:39

Artykułów: 88 na 15 stronach
3 4 5 6 7 8 9 10 11

Copyright ©2007-2008 jemiolow.net | All Rights Reserved
Hosting J@chhu
Valid XHTML 1.0 Strict