Odwiedziny Biskupa z Rzymu
Cezary Mucha, 2010 Apr 29, 18:35

W dniu 25 maja w jemiołowskim kościele o godzinie 16 spotkał się z mieszkańcami Biskup Antoni Stankiewicz z Rzymu. Spotkanie to odbyło się z okazji 50-lecia kapłaństwa. Biskup Antoni Stankiewicz był mieszkańcem Bracikowa, Jemiołowa, Łagowa. Ks. A. Stankiewicz urodził się 1 października 1935r. w Oleszczenicach. Po szkole podstawowej wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego. Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Gorzowie Wielkopolskim. Święcenia prezbiteratu przyjął 20 grudnia 1958r. Otrzymał gruntowne wykształcenie prawne. Doktorat z prawa kanonicznego obronił w 1961r. na KULu. Dyplom adwokata rotalnego zdobył w 1970r. Znajomość języka łacińskiego potwierdził egzaminem na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w 1972r. Natomiast na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim obronił doktorat z prawa cywilnego w 1975r. Na tej samej Uczelni uzyskał w latach 1973-1975 specjalizację w teologii pastoralnej. Przed studiami rzymskim pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji we własnej diecezji. W 1961r. biskup diecezjalny nominował go koadiutorem kościoła rektoralnego w Gorzowie Wielkopolskim, notariuszem i wiceoficjałem Trybunału Kościelnego oraz notariuszem Kurii Diecezjalnej.Zdobytą przez siebie wiedzą dzielił się z innymi. Od 1967r. był profesorem na Fakultecie Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (dzisiaj Uniwersytet). Od 1980r. wykłada prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, a od 1996r. na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża. Od 1984r. jest docentem na Studium Rotalnym. Od 1969r. był oficjałem przy Trybunale Roty Rzymskiej, a od 1978r. jednym z jej sędziów. Od 31 stycznia 2004r. jest Dziekanem Roty Rzymskiej. Ponadto swoją wiedzą i doświadczeniem pomaga w Kongregacji ds. Duchowieństwa jako konsultor (od 1984r. Od 1989r. jest członkiem Komisji ds. Adwokatów, a od 2000r. jest sędzią w Sądzie Apelacyjnym Państwa - Miasta Watykanu. Biskup Antoni powspominał stare dobre czasy,starych znajomych poopowiadał jak wyglądało życie krótko po wojnie w Jemiołowie. Poniżej parę fotek z tego miłego spotkania.

Z ostatniej chwili>> w poniedziałek 15.05.2009r. o godzinie 14 ponownie odwiedziił nas Bskup Stankiewicz.

Świeże fotki z drugiego spotkania zaczynają się od dziewiątej fotografii.


Przebojowe kaczki.
Cezary Mucha, 2010 Apr 29, 18:34

Wylęgły się nowe kaczki. Kaczki zasiedlają domek na stawie przy skansenie. Wygląda to bardzo widowiskowo. Następna kaczka wysiaduje swoje jajka na gniezdzie również na tym stawie.

Kaczki w Jemiołowie więcej.

Projekt zagospodarowania Jemiołowa potrzebny do wnioskowania o przyznanie funduszy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Cezary Mucha, 2010 Apr 29, 18:34

W ramach porozumienia z Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie przy Zakładzie Kształtowania Terenów Zieleni w Kalasku poswatały projekty zagospodarowania wsi Jemiołów. Opracowane przez studentów wyżej wymienionego zakładu projekty pod nadzorem Pani Moniki Drozdek zachwyciły przedstawicieli Jemiołowa. Referowane były cztery projekty. Projekty prezentowali Pani Kinga Jankowska, Pan Bartosz Biały, Pani Małgorzata Adamowska i pan Marcin Ręczyński. Naszym zdaniem najbardziej realnym projektem do realizacji okazał się projekt Pani Kingi Jankowskiej. Projekt będzie potrzebny do próby pozyskania Fundusz Europejskich na zagospodarowanie naszej miejscowości. Projekt, który został wybrany zostanie wspólnie zmieniony przez autorów innych projektów w celu dostosowania go do naszych sugestii, jakie pojawiły się podczas referowania każdy projekt zawierał część pomysłów, jakie chcemy w przyszłości zrealizować. Studenci wyrazili dalszą chęć wspólnej współpracy przy zmianach, jakie zaproponowaliśmy. Zaprosiliśmy projektantów do Jemiołowa w celu wręczenia wyróżnień i omówienia szczegółów. Poniżej przedstawiam cztery fotografie szczegółowe wytypowanego projektu oraz pozostałe, które były przedstawiane. W piątek 28.03.2008 odbyło się wręczenie nagród dla studentów, którzy opracowali projekt. Przyjęli propozycje naszych korekt w wybranym projekcie, które zostaną uwzględnione w projekcie końcowym. Na dzień dzisiejszy mieszkańcy sami wykonują wystrój na wsi. Projekt jest przerabiany zgodnie z naszymi sugestiami, aktualnie wybierane są kwiaty, krzewy jakie mają być umieszczone w projekcie zagospodarowania.

Z ostatniej chwili Plan Zagospodarowania został przyjęty na Sesji Rady Gminy. Patrz ostatnie dwie fotki.


Dożynki w Jemiołowie.
Cezary Mucha, 2010 Apr 29, 18:33

W sobotę w Jemiołowie odprawiono Mszę Świętą w intencji jemiołowskich rolników, po mszy odbyło się wspólne grillowanie oraz zabawa taneczna. Poniżej parę fotografii z tej uroczystości. Dożynki gminne na których wystawiał się jemiołów można zobaczyć tutaj->

Dożynki Gminne.

 

 

 

 

 


Artykułów: 70 na 12 stronach
4 5 6 7 8 9 10 11 12

Copyright ©2007-2008 jemiolow.net | All Rights Reserved
Hosting J@chhu
Valid XHTML 1.0 Strict