Wiosna 2010
Cezary Mucha, 2020 Apr 28, 12:43

Lapidarium cz.II
Cezary Mucha, 2020 Apr 19, 20:35

Nagrobek Alberta Peipe trafił do Jemiołowskiego lapitadarium.
Jest dobrze zachowany, widoczny jest cytat z biblii oraz dane. Albert Peip (ur. 1830 zm. 1875) był nauczycielem, profesorem dr. filozofii w Göttingen a jego książki nadal są dostępne w sprzedaży.
Nadmieniając, jemiołowskie lapitadarium powstało w 2018 roku dzięki inicjatywie sołtysa oraz mieszkańców. Znajdują się tam nagrobki z zlikwidowanego cmentarza. Otrzymaliśmy informację od @lag_off(Instagram) a sołtys wsi przetransportował pomnik w odpowiednie miejsce.


Bocianowo rok 2020.
Cezary Mucha, 2020 Apr 19, 10:27

Przyleciały bociany. To dobry znak.


Wieża kościelna koniec prac zewnętrznych.
Cezary Mucha, 2020 Mar 05, 14:23

Kapsuła czasu.
Cezary Mucha, 2020 Feb 18, 21:43

 

Roku pańskiego MMXX mieszkańcy Sołectwa Jemiołów wraz z księdzem biskupem Tadeuszem Lityńskim, Proboszczem  Zbigniewem Zdanowiczem  oraz ks. kant.  Wojciechem Jurkiem – dyrektorem ekonomicznym diecezji zielonogórsko – gorzowskiej po wieloletnich staraniach doprowadzili do generalnego remontu wieży Kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Jemiołowie. Od podstaw wykonana została drewniana więźba szachulcowa  z wypełnieniami ceglanymi, nowa wieża z pokryciem dachowym z łupka. Ponadto mieszkańcy po konsultacjach „społecznych” postanowili  wykonać kapsułę czasu dla potomnych, która została umieszczona na szpicy wieży.  Ma to na celu propagowanie historii oraz tożsamości  małej ojczyzny – Jemiołowa dla obecnych i przyszłych pokoleń. Historia Jemiołowa jest bogata w wiele wydarzeń, które się odbywały i odbywają nadal cyklicznie z pokolenia na pokolenie we wsi Jemiołów. W kapsule czasu zostały umieszone takie rzeczy jak: opis historii przedwojennej i powojennej, wznowione drukiem przedwojenne i teraźniejsze widokówki, foldery informacyjne o Jemiołowie i okolicy, stare i nowe zdjęcia kościoła i Jemiołowa, mapa, aktualna gazeta, pendrive z fotografiami i tekstami sięgającymi czasów przedwojennych  oraz z  materiałami  z czasów powojennych.  Powyższe rzeczy zostały poświęcone i wsadzone do kapsuły czasu podczas czwartkowej (13.02.2020r.) mszy świętej, która odbyła się o godzinie 16:30 oczywiście w Jemiołowie.

Poniżej parę fotografii z tej uroczystości i materiały które zostały zamieszczone w kapsule. Oczywiście prawie wszystkie materiały fotograficzne są zamieszczone na stronie internetowej w różnych artykułach.

Poniżej kilka linków do multimedialnych materiałów z tego wydarzenia.

https://zgg.gosc.pl/doc/6162717.Swiatynia-w-Jemilowie-znow-ma-wieze

https://youtu.be/hv0hBvg-KcE

https://swiebodzin.naszemiasto.pl

 


1% na rzecz OSP Jemiołów.
Cezary Mucha, 2020 Feb 06, 15:51

Zapraszam do wpłat na rzecz OSP Jemiołów. Wpłaty z tamtego roku rozliczeniowego pomogły w inwestycjach i zakupach sprzętu na rzecz naszej jednostki. 

Zakupiono między innymi:

- umundurowanie dla DDP Jemiołów,

- armaturę wodną do ćwiczeń dla DDP Jemiołów,

- ubranie specialne dla strażaków OSP Jemiołów.

>>

Zakupiony sprzęt pomógł natomiast w ratowaniu życia i mienia . Patrz zakładka >>> OSP Jemiołów.  oraz  https://www.facebook.com/pg/OSP-KSRG-

Serdecznie dziękujemy za wpłaty.

 

DRUHNY I DRUHOWIE
ROZPOCZĘŁA SIĘ KAMPANIA 1%
TRWA OD 01.01.2018 R. DO 30.04.2018 R.
NA ROZLICZENIE SIĘ Z URZĘDEM SKARBOWYM
PAMIĘTAJ O SWOJEJ JEDNOSTCE
ZACHĘĆ PRZYJACIÓŁ I NAJBLIŻSZYCH,
WYPEŁNIAJĄC PIT WPISZ NR KRS 0000 116 212
ORAZ CEL SZCZEGÓŁOWY - NAZWĘ I ADRES OSP

Wystarczy, że rozliczając podatek od dochodów, które uzyskaliśmy w 2017 roku w zeznaniu podatkowym wpiszemy:

  1. we „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego numer KRS: 0000 116 212.
    UWAGA! Nie można pomylić się w numerze KRS, pomyłka oznacza nie złożenie wniosku.
  2. w części "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”, wpiszemy „Cel szczegółowy 1%".
    tj.- nazwę Ochotniczej Straży Pożarnej w skrócie OSP oraz jej dokładny adres włącznie z kodem pocztowym.
                          Czyli OSP Jemiołów, 66-220 poczta Łagów lubuski, Jemiołów 58.

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 45c. 1. – 7. Urząd Skarbowy przekaże w terminie od maja do lipca 2018 roku kwotę wskazaną we wniosku na rachunek bankowy Związku OSP RP.

Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy według siedziby Związku OSP RP przekaże we wrześniu 2018 roku zbiorczą informację o:

  1. danych identyfikacyjnych darczyńcy (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu,
  2. wysokości kwoty deklarowanej przez podatnika na rzecz Związku OSP RP,
  3. przeznaczeniu kwoty 1% podatku należnego przez Związek OSP RP na cel szczegółowy - jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym lub korekcie zeznania, wyraził zgodę na przekazanie danych wymienionych wyżej lub wskazał cel szczegółowy.

Związek OSP RP pozyskane środki w roku 2018 zgodnie z regulaminem „1% podatku na rzecz Związku OSP RP” przekaże Ochotniczym Strażom Pożarnym i innym jednostkom na cele statutowe zgodnie z wskazanym przez podatnika celem szczegółowym za pośrednictwem swoich Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP.

Jak wypełnić PIT ?

Przykładowy wzór części zeznania podatkowego dotyczącego wniosku o przekazanie 1%:

 

 

 


Artykułów: 158 na 27 stronach
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Copyright ©2007-2008 jemiolow.net | All Rights Reserved
Hosting J@chhu
Valid XHTML 1.0 Strict